Penarikan Mahasiswa Magang FUKIS IAIM Sinjai

Sebanyak 101 Mahasiswa Magang Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam (FUKIS) Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai Resmi di tarik oleh Dosen Pembimbing. senin,21/11/2022. program magang ini dilaksanakan selama 1 bulan yaitu mulai tanggal 20 Oktober -20 November 2022, dan para mahasiswa di sebar di 23 intansi di 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Makassar.

Dekan FUKIS IAIM Sinjai Dr. Suriati, M.Sos.I, menyapaikan ucapan terimakasih karna telah membimbing para mahasiswa magang selama satu bulan, dan meminta maaf apabila selama proses magang mahasiswa ada kesalahan ataupun bertingkah laku kurang berkenan, dan berharap kerjasama ini selalu terjaga.

Selain itu ia menyampaikan bahawa Semoga para peserta magang menikmati proses ini dan dapat memanfaatkan pengalaman berharga, serta tetap mejaga silaturahmi pada intansi tempat mereka magang.

#humas fukis

Leave a Reply